933 248 580 scej@iec.cat

La doctrina del Tribunal de Cassació i el dret català avui:
«Fa setanta anys que eren il·legalment derogats»

El discurs acadèmic anirà a càrrec de la senyora Encarna Roca Trias, catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i magistrada del Tribunal Suprem.

Lloc: Sala de vistes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Dia: 28 de setembre de 2009 a les 17 h

Cal que confirmeu l’assistència a l’adreça de correu electrònic scej@iec.cat o al telèfon 933 248 580