933 248 580 scej@iec.cat

Declaració

Declaració de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics davant la situació juridicopolítica creada per la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2010 i els efectes de les sentències dictades per la Secció Cinquena de la Sala...

Cicle de conferències 2011-2012

L’Excm. Sr. Pedro L. Yúfera Sales, degà de l’ICAB i l’Il·lm. Sr. Josep Cruanyes i Tor, president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, es complauen a convidar-vos al cicle de conferències que organitzen conjuntament: La divisió de la cosa comuna. El nou règim...