933 248 580 scej@iec.cat

II Curs de Dret Civil Català

Després de la bona acollida dispensada al Curs de dret civil català que es va impartir el curs passat, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics es complau a invitar a tots els interessats a aprofundir en el nostre ordenament jurídic en un curs que s’impartirà els...

Llei d'usdefruit, d'ús i d'habitació

Conferència a càrrec del Dr. Ferran Badosa, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans.29 de maig de 2001

Llei de pensions periòdiques

Conferència a càrrec del Dr. Antoni Mirambell, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans 22 de maig de 2001

L'aigua: una visió normativa

Conferència a càrrec de Joan Perdigó, Universitat de Barcelona 10 de maig de 2001 Aquesta conferència està dins les jornades «L’aigua i el medi». Institut d’Estudis Catalans.

I Curs de Dret Civil Català

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics, en compliment de la finalitat assenyalada pels seus Estatuts de promoure el conreu de l’estudi i la investigació del dret en general i, d’una manera especial, del dret català, ha acordat organitzar aquest curs amb la finalitat...