933 248 580 scej@iec.cat

Jurisprudència

Tribunal de Cassació de Catalunya

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics, que té com a finalitat l’estudi, defensa i difusió del nostre dret en el sentit més ampli, ha volgut contribuir a posar a l’abast de tothom una de les eines necessàries pels nostres juristes com és la jurisprudència del Tribunal de Cassació de Catalunya, la qual tal i com ho disposa l’article 111-2 del Codi Civil de Catalunya, és doctrina per interpretar el dret català.

El Dret Civil Català en la jurisprudència

Amb la commemoració de la fi de la guerra de Succesió la Corona hispànica el 1714, i allò que va suposar la promulgació del Decret de la Nova Planta de la Reial Audiència de Barcelona el 1716 per la pèrdua de les institucions i del dret públics del nostre país, la nostra Societat Catalana d’Estudis Jurídics ha volgut recuperar i posar a l’abast públic la jurisprudència del Tribunal Suprem espanyol dictada en aplicació del dret civil català.