933 248 580 scej@iec.cat

Revista de Dret Històric Català

Revista de Dret Històric CatalàDedicada a l’estudi de les manifestacions jurídiques del nostre país des de l’antiguitat fins al darrer quart del segle XX, quan Catalunya, amb la democràcia, va recobrar la capacitat legislativa normalitzada gràcies a la reestructuració del Parlament. A les seves pàgines es reflecteix l’àmbit d’interès de les diverses branques del dret que incideixen en el nostre ordenament jurídic: dret canònic, dret romà, dret civil i història del dret. Es publica en col·laboració estreta entre el professorat universitari i els professionals qualificats del dret.

Accés a la revista

Butlleta de subscripció a les revistes (els socis les reben gratuïtament)

Periodicitat de publicació anual.