933 248 580 scej@iec.cat

Revista Catalana de Dret Privat

Revista Catalana de Dret PrivatLa fase actual de la codificació del dret de Catalunya ha motivat l’aparició d’aquesta revista, que es publicarà amb el suport de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat.

L’objectiu d’aquesta publicació semestral és contribuir a fer que el nostre dret disposi d’un fòrum estable de discussió i difusió que en permeti el coneixement, la renovació i el desenvolupament. Pel que fa al contingut, hi tenen cabuda treballs sobre drets d’altres comunitats o estats que tinguin interès per a la comunitat catalana.

Accés a la revista

Butlleta de subscripció a les revistes (els socis les reben gratuïtament)

Publicació de periodicitat  semestral.