933 248 580 scej@iec.cat

L’Estatut de 2006

L’Estatut d’autonomia de Catalunya referendat per la ciutadania el 18 de juny de 2006, substitueix l’anomenat Estatut de Sau, del 1979. L’Estatut és la norma institucional bàsica. Defineix els drets i deures de la ciutadania de Catalunya, les institucions polítiques catalanes, les seves competències i relacions amb l’Estat i el finançament de la Generalitat de Catalunya.

Sentència Tribunal Constitucional
Escrit dels advocats del Parlament de Catalunya defensant l’Estatut
Resposta de l’advocat de l’Estat contestant el recurs del defensor del poble (2/11/2006)
Recurs d’inconstitucionalitat del defensor del poble (18/09/2006)

Consulteu també la publicació L’Estatut del 2006: el dret i els drets de Catalunya a la cruïlla del segle XXI: Barcelona, abril-maig de 2007 / edició coordinadora per Josep Serrano Daura