933 248 580 scej@iec.cat
  • S’ha creat el certificat de llenguatge jurídic català de la mà de la Comissió Interuniversitària de Forma i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), adreçat als estudiants i professors universitaris i totes les persones interessades que s’indiquen. I en el seu informe es recomana, en primer lloc, el nostre Diccionari jurídic com a obra d’interès en l’escriptura en dret a Catalunya.
  • Més informació