933 248 580 scej@iec.cat

La primera llei del Codi civil de Catalunya (Llei 29/2002, de 30 de desembre) ha iniciat una innovadora sistematització de la  legislació civil i ha donat contingut al seu llibre primer, en el qual es defineix que s’estructura en sis llibres. Per això ha semblat  oportú que aquest curs sigui dedicat a l’estudi d’un recull d’institucions pertanyents als llibres esmentats. Les vint-i-cinc  conferències, l’enunciat i els ponents de les quals es relacionen en el programa seguint l’ordenació tradicional, constituiran  l’exposició de l’estat actual de la legislació catalana.

Programa en pdf

PART GENERAL

Sessió 1 (14 d’octubre de 2003)

Les fonts del dret civil català en el títol preliminar del Codi civil de Catalunya.
Dr. Albert LAMARCA MARQUÈS, professor titular de Dret Civil de la UPF

Sessió 2 (21 d’octubre de 2003)

Prescripció i usucapió.
Dr. Ferran BADOSA COLL, catedràtic de Dret Civil de la UB

Sessió 3 (28 d’octubre de 2003)

El recurs de cassació i el dret civil català.
Dr. Jordi NIEVA FENOLL, professor titular de Dret Processal de la UB

PERSONA I FAMÍLIA

Sessió 4 (4 de novembre de 2003)

L’acolliment de persones grans.
Dra. Esther ARROYO AMAYUELAS, professora titular de Dret Civil de la UB

Sessió 5 (11 de novembre de 2003)

La mediació familiar.
Dra. Carmen GETE-ALONSO CALERA, catedràtica de Dret Civil de la UAB

Sessió 6 (18 de novembre de 2003)

Les accions de filiació.
Dr. Lluís CABALLOL ANGELATS, professor titular de Dret Processal de la UB

Sessió 7 (25 de novembre de 2003)

La protecció d’adults en el dret internacional privat.
Dra. Beatriz AÑOVEROS TERRADAS, ajudanta de Dret Internacional Privat de la URV

Sessió 8 (2 de desembre de 2003)

Parelles de fet i veïnatge civil.
Dra. Esperança GINEBRA MOLINS, professora titular de Dret Civil de la UB

OBLIGACIONS I CONTRACTES

Sessió 9 (9 de desembre de 2003)

El dret contractual en el llibre 6è del Codi civil de Catalunya.
Dr. Antoni MIRAMBELL ABANCÓ, catedràtic de Dret Civil de la UB

Sessió 10 (16 de desembre de 2003)

La contractació amb estrangers a Catalunya.
Sr. Emili GONZÁLEZ BOU, notari de Santa Coloma de Gramenet

Sessió 11 (13 de gener de 2004)

La transposició de la Directiva 99/44 i la seva influència en les vendes de consum a Catalunya.
Dra. Joana MARCO MOLINA, professora titular de Dret Civil de la UB

DRETS REALS

Sessió 12 (20 de gener de 2004)

L’ocupació i l’accessió.
Sr. Antoni BOSCH CARRERA, notari de Barcelona

Sessió 13 (27 de gener de 2004)

El dret de superfície.
Sr. Miquel TARRAGONA COROMINA, notari de Barcelona

Sessió 14 (3 de febrer de 2004)

Les garanties independents.
Dr. Sergio NASARRE AZNAR, ajudant de Dret Civil de la URV

Sessió 15 (10 de febrer de 2004)

Els drets reals de garantia.
Dr. Pere DEL POZO CARRASCOSA, catedràtic de Dret Civil de la URV

Sessió 16 (17 de febrer de 2004)

La penyora.
Dra. Elena LAUROBA LACASA, professora titular de Dret Civil de la UB

Sessió 17 (24 de febrer de 2004)

Els drets d’adquisició voluntària o preferent.
Dr. Esteve BOSCH CAPDEVILA, professor titular de Dret Civil de la URV

Sessió 18 (2 de març de 2004)

Les servituds.
Dra. Marisa ZAHÍNO RUIZ, professora titular interina d’escola universitària de Dret Civil de la UB

Sessió 19 (9 de març de 2004)

La cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura.
Sr. Antoni CUMELLA GAMINDE, registrador de la Propietat de Granollers

Sessió 20 (16 de març de 2004)

Immissions i acció negatòria.
Dr. Joan EGEA FERNÁNDEZ, catedràtic de Dret Civil de la UPF

Sessió 21 (23 de març de 2004)

La propietat horitzontal.
Dra. Lídia ARNAU RAVENTÓS, ajudanta de Dret Civil de la UB

DRET DE SUCCESSIONS

Sessió 22 (30 de març de 2004)

Les propostes de reforma del dret successori a Catalunya.
Dr. Santiago ESPIAU ESPIAU, catedràtic de Dret Civil de la UB

Sessió 23 (6 d’abril de 2004)

La interpretació del testament.
Dr. Antoni VAQUER ALOY, catedràtic de Dret Civil de la UdL

Sessió 24 (13 d’abril de 2004)

La substitució fideïcomissària.
Dr. Joan MARSAL GUILLAMET, professor titular de Dret Civil de la UB

Sessió 25 (20 d’abril de 2004)

La inoficiositat legitimària.
Dra. Anna CASANOVAS MUSSONS, catedràtica de Dret Civil de la UB