933 248 580 scej@iec.cat

Dia: 11 de novembre de 2006
Lloc: Bot (Terra Alta)

Organitzen: Ajuntament de Bot, Universitat Internacional de Catalunya
Col·laboren: Consell Comarcal de la Terra Alta, Diputació de Tarragona, Societat Catalana d’Estudis Jurídics (filial de l’IEC), Fundació Duràn Martí, Centre d’Estudis Comarcal de la Terra Alta, Club Esportiu Bot

Programa

11.00 h. Inauguració de la Jornada a càrrec de l’Il·ltre. Sr. Alcalde de Bot i l’Excm. i Magfc. Rector de la Universitat Internacional de Catalunya, així com del President del Consell Comarcal de la Terra Alta
11.15 h. El Casal de Barcelona en els orígens de Catalunya, a càrrec del Dr. José Enrique Ruiz-Domènec, catedràtic d’Història Medieval i director de l’Institut d’Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
12.00 h. Les institucions pròpies de govern de Catalunya, a càrrec del senyor Víctor Ferro Pomà, professor d’Història del Dret i de les Institucions de la Universitat Pompeu Fabra.
12.45 h. Taula rodona.
13.15 h. Presentació del llibre “Actes de la 8ena Jornada d’Estudis Local”, a càrrec de la Dra. Montserrat Nebrera González, de la Universitat Internacional de Catalunya.
16.30 h. Catalunya entre els Àustries i els Borbons, a càrrec del Dr. Sixto Sànchez Lauro, professor d’Història del Dret i de les Institucions de la Universitat de Barcelona.
17.15 h. Catalunya i la qüestió territorial a l’Espanya del segle XIX, a càrrec del Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona.
18.00 h. Catalunya i Espanya, relacions de present i perspectives de futur, a càrrec del Dr. Marc Carrillo López, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra.
18.45 h. Taula rodona.
19.30 h. Cloenda de la Jornada, a càrrec del Molt Honorable Sr. President del Parlament de Catalunya.

Coordina

Dr. Josep Serrano Daura, Universitat Internacional de Catalunya

Organitzen

Ajuntament de Bot
Universitat Internacional de Catalunya

Col·laboren

Consell Comarcal de la Terra Alta
Diputació de Tarragona
Societat Catalana d’Estudis Jurídics (filial de l’IEC)
Fundació Duran Martí
Centre d’Estudis Comarcal de la Terra
Alta _ Club Esportiu Bot