933 248 580 scej@iec.cat

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics es complau a convocar per cinquena vegada un nou curs de dret civil català, que  constitueix un dels objectius principals dels seus Estatuts. Enguany, a través de vint-i-tres lliçons, es presenta la panoràmica  actual del nostre dret civil en els diversos aspectes legals, doctrinals i pràctics que poden interessar tots els qui treballen en  l’àmbit de la justícia. Els ponents són catedràtics o professors de diverses facultats universitàries i professionals del dret  qualificats. Confiem que aquesta convocatòria mereixi tant interès com les anteriors.

Programa en pdf

PART GENERAL

Sessió 1 (19 d’octubre de 2004)

Prescripció.
Dr. Santiago ESPIAU ESPIAU, catedràtic de Dret Civil de la UB

Sessió 2 (26 d’octubre de 2004)

El TSJC: cassació vs. última instància.
Dr. Jordi NIEVA FENOLL, professor titular de Dret Processal de la UB

Sessió 3 (2 de novembre de 2004)

L’empresa familiar.
Sr. Emili GONZÁLEZ BOU, notari de Castelló d’Empúries

PERSONA I FAMÍLIA

Sessió 4 (9 de novembre de 2004)

Les regulacions autonòmiques de les parelles de fet.
Dra. Esperança GINEBRA MOLINS, professora titular de Dret Civil de la UB

Sessió 5 (16 de novembre de 2004)

Els capítols matrimonials.
Dr. Albert LAMARCA MARQUÈS, professor titular de Dret Civil de la UPF

Sessió 6 (23 de novembre de 2004)

Tractament fiscal del règim econòmic matrimonial i de les parelles de fet a Catalunya.
Sr. Mariano José GIMENO VALENTÍN-GAMAZO, notari de Barcelona

Sessió 7 (30 de novembre de 2004)

El règim econòmic matrimonial de separació de béns en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.
Dra. Lídia ARNAU RAVENTÓS, professora lectora de Dret Civil de la UB

Sessió 8 (14 de desembre de 2004)

La divisió de béns en el procediment de nul·litat, separació i divorci.
Dr. Lluís CABALLOL ANGELATS, professor titular de Dret Processal de la UB

Sessió 9 (21 de desembre de 2004)

Comentari a la darrera jurisprudència del TSJC en matèria de compensació econòmica de l’article 41 del Codi de família.
Dr. Esteve BOSCH CAPDEVILA, professor titular de Dret Civil de la URV

OBLIGACIONS I CONTRACTES

Sessió 10 (18 de gener de 2005)

El dret contractual en el Codi civil de Catalunya.
Dr. Antoni MIRAMBELL ABANCÓ, catedràtic de Dret Civil de la UB

Sessió 11 (25 de gener de 2005)

La transposició de la Directiva 99/44 i la seva influència en les vendes de consum a Catalunya.
Dra. Joana MARCO MOLINA, professora titular de Dret Civil de la UB

Sessió 12 (1 de febrer de 2005)

La cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura.
Dra. Carmen GETE-ALONSO CALERA, catedràtica de Dret Civil de la UAB

DRETS REALS

Sessió 13 (8 de febrer de 2005)

L’ocupació.
Dr. Joan EGEA FERNÁNDEZ, catedràtic de Dret Civil de la UPF

Sessió 14 (15 de febrer de 2005)

L’accessió.
Dr. Joan MARSAL GUILLAMET, professor titular de Dret Civil de la UB

Sessió 15 (22 de febrer de 2005)

L’harmonització hipotecària i registral a Europa.
Sr. Sergio NASARRE AZNAR, professor lector de Dret Civil de la URV

Sessió 16 (1 de març de 2005)

La penyora.
Dra. Elena LAUROBA LACASA, professora titular de Dret Civil de la UB

Sessió 17 (8 de març de 2005)

Les servituds.
Dra. M. Luisa ZAHINO RUIZ, professora titular interina d’escola universitària de Dret Civil de la UB

Sessió 18 (15 de març de 2005)

El dret d’anticresi.
Dra. Miriam ANDERSON, professora lectora de Dret Civil de la UB

Sessió 19 (29 de març de 2005)

La propietat horitzontal.
Sr. Antoni CUMELLA GAMINDE, registrador de la Propietat de Granollers

Sessió 20 (5 d’abril de 2005)

Urbanisme: llicències, transferències i aprofitaments urbanístics.
Sr. Joan Carles OLLÉ FAVARÓ, notari de Barcelona

DRET DE SUCCESSIONS

Sessió 21 (12 d’abril de 2005)

La successió i els drets viduals del cònjuge sobrevivent.
Dr. Joaquim FORNER DELAYGUA, catedràtic de Dret Internacional Privat de la UB

Sessió 22 (19 d’abril de 2005)

L’usdefruit vidual ab intestat i la STJC 15/2004.
Dr. Antoni VAQUER ALOY, catedràtic de Dret Civil de la UdL

Sessió 23 (26 d’abril de 2005)

La inoficiositat legitimària.
Dra. Anna CASANOVAS MUSSONS, catedràtica de Dret Civil de la UB